Huset i Hejls – historien

Den gamle bygning i Hejls er bygget til, at mennesker skal bo her, have det godt og få dejlige stunder i hinandens selskab.

Huset blev nemlig bygget i 1937 som alderdomshjem for områdets ældre. Allerede i 1931 havde den lokale frøken Louise Momsen Petersen givet sognerådet i Hejls en arv på 36.000 kroner, som var øremærket til et alderdomshjem for at sikre ældre en god alderdom.

De næste 50 år var der alderdomshjem her på stedet. I de første mange år måtte beboerne ikke være syge og plejekrævende, når de flyttede ind i huset, så det var et noget anderledes sted end vore dages plejehjem.

Her i huset hjalp beboerne til med praktiske gøremål, og de var med til at dyrke grøntsager og bær i den store køkkenhave. Alt mad blev lavet fra bunden.

Skiftende ledere af alderdomshjemmet – forstanderinderne – var med til at sørge for, at husets beboere havde det hjemligt. Her er blevet hygget og festet gennem årene, ligesom det sker i dag.

I januar 1988 sluttede epoken som alderdomshjem, og i de følgende mange år fik huset en række forskellige funktioner. Der var lokalhistorisk arkiv i kælderen og dagcenter på førstesalen, mens stueetagen blev til et lokalcenter, hvor byens foreninger og private kunne holde arrangementer og fester i de rummelige lokaler.

Fra 2014 stod bygningen tom og ubrugt hen, indtil Betina Lund Hammarberg og hendes familie købte huset i 2018 og sørgede for, at den smukke bygning igen er blevet et hus med masser af aktiviteter.